Znanstveno raziskovalno delo s področja korporativnega upravljanja bank, aktualnih bančnih tem, objave člankov s področja korporativnega upravljanja v bankah, modelov reševanja bank, možnosti upravljanja slabih terjatev bank, objave člankov v znanstvenih monografijah Univerze na Primorskem (članki so vpisani v COBIS in razvidni iz bibliografije)