Ekonomsko-poslovna fakultet Maribor, UNIVERZA V MARIBORU ( SLO )
Izvajanje predavanj za študente dodiplomskega in podiplomskega študja s področja financ in bančništva, makroekonomije in ekonomske politike oz. v skladu s habilitacijskimm nazivom ekonomske teorije in politične ekonomije ter aplikativne ekonomije in ekonometrije Katedra za finance, Katedra za ekonomsko teorijo in politiko, Katedra za politično ekonomijo Predmeti: Monetarna ekonomija I in II, Denarna teorija in denarni sistemi, Bančništvo, Bančni management I in II, Bančna ekonomika, Makroekonomija, Ekonomska politika, Ekonomska analiza in politika itd.