EIPF EKONOMSKI INŠTITUT, LJUBLJANA ( SLO )
Raziskovalno delo, znanstveno-analitično in empirično delo, pisanje znanstvenih člankov SSCI in JCR s faktorjem vpliva po SICRIS (razvidno iz COBISA oz. priložene bibliografije) vodja programske skupine preko ARRS (2009 do 2011): »Makroekonomska ekonometrična analiza razvoja, rasti, zunanje in notranje stabilnosti slovenskega gospodarstva« Raziskovalno projektno delo s področja makroekonomije, vrednotenja investicij in njihovega vpliva na gospodarstvo, ocen ekonomske upravičenosti posameznih investicij, ocenjevanje vpliva ekonomskih politik na narodno gospodarstvo in posamezne sektorje, strategija razvoja finančnega sistema v Sloveniji, obvladovanje sistemskih tveganj v bančništvu in finančne stabilnosti (empirično in teoretično raziskovalno delo), ocene sistemskih tveganj v bankah, aplikacija ekonometrične analize na področju bančništva in merjenja ter obvladovanja tveganj