Univerza v Mariboru ( SLO )
Akreditacija in priprava študijskih programov po bolonjski reformi na fakultetah članicah Univerze v Mariboru in njihovega financiranja, koordinacija dela fakultet in financiranje študijskih programov, študijske zadeve in spremembe glede na Zakon o visokem šolstvu in druge relevantne zakonske podlage glede na študijsko področje