Finančni sektor ( SLO )
Priprava strategije razvoja slovenskega finančnega sistema po stebrih: banke, zavarovalnice in kapitalski trg (s predlogi sprememb/dopolnitev relevantnih zakonov)