MGRT ( SLO )
Strokovna presoja in odločanje glede razvojnih strategij/prioritet s področja energetike in strateških odločitev