Bank Austria Creditanstalt Unicredit Group Dunaj, ( AT )
Ekonometrična orodja in napredni modeli za ocenjevanje sistemskih in posameznih tveganj v bančništvu glede na bančne kazalnike in makroekonomsko okolje, kreditnega tveganja in finančne stabilnosti na ravni bančne skupine in posamezne banke, indikatorjev finančne stabilnosti in ustreznosti instrumentov za krepitev le-te