Banka Slovenije ( Slovenska 35, 1505 Ljubljana ) 2011 – 2017