Ekonomska fakulteta, UNIVERZA V LJUBLJANI ( SLO )

(naslov: Teorija racionalnih pričakovanj: Keynesov in Lucasov hevristični model) Znanja s področja makroekonomije, mikroekonomije, bančništva, poslovnih financ, ekonometrije in statistike, matematične ekonomije, ekonomske teorije in politike